Společnost AGRO KRUMVÍŘ s r.o. byla založena 13. července 2007.

Svoji činnost zahájila 1. 1. 2008. Hlavní výrobní náplní je rostlinná výroba.

Společnost má vlastní posklizňovou linku s kapacitou uskladnění cca 50 vagonů obilí, dílnu, garáže pro zaparkování strojů a administrativní budovu.

Ze strojního vybavení vlastní traktory od 50 do 230 koňských sil, stroje na zpracování půdy /kompaktomat, těžké smyky, pluhy, vály, atd./. Dále vlastní tažený postřikovač TECNOMA  a rozmetadlo BOGBALLE.

Toto vybavení nám poskytuje solidní zázemí pro hospodaření, tvorbu a úpravu krajiny v katastru obce KRUMVÍŘ.