V roce 2013 získala naše společnost čestné uznání za 2. nejvyšší výnos slunečnice na Moravě

 

Libor Štefek - ocenění II